KENAPA MASYARAKAT PERLUKAN SISTEM WAKAF DAN ADAKAH SISTEM WAKAF PENTING UNTUK DIGUNAKAN?

Posted by

Author: NORABIATUL ADAWIYAH ZAWAWI

Untuk pengetahuan umum, terdapat beberapa cara untuk membina komuniti muslim dan memperoleh pahala daripada perbuatan kita di dunia ini. Salah satunya adalah melalui wakaf. Apabila sistem wakaf diuruskan dengan berkesan, seperti yang dilakukan menggunakan platform WAQFChain Finterra, wakaf berpotensi untuk memperkasakan komuniti muslim di serata dunia.

Sistem wakaf adalah amat diperlukan oleh komuniti kerana ianya adalah salah satu cara untuk memperkasakan masyarakat. Antaranya adalah melalui pekerjaan. Dengan menggunakan sistem wakaf, dana dapat disediakan untuk mengembangkan sesebuah perniagaan. Dengan ini timbul kesan riak bagi masyarakat yang lebih produktif, pengurangan kemiskinan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Cara lain wakaf untuk memperkasakan masyarakat adalah dengan memberi pendidikan. Wakaf tidak hanya dikhususkan untuk masjid, perkuburan atau sekolah Tahfiz sahaja, tetapi boleh juga digunakan untuk hospital, pusat anak yatim dan sebagainya. Pendidikan konvensional juga dapat diberikan melalui wakaf. Ianya tidak dinafikan bahawa pendidikan dapat memberi kekuatan kepada masyarakat untuk meneruskan kehidupan dan mencari ilmu pengetahuan sebanyak yang boleh untuk dikongsikan dengan generasi yang baharu pada masa akan datang.

Kaedah ketiga wakaf yang dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat muslim adalah dengan menyediakan penjagaan kesihatan. Penduduk yang sihat akan lebih produktif dan secara automatik kehidupan akan menjadi lebih makmur. Masyarakat yang sihat juga mengalami kesan riak untuk faedah yang lebih besar dalam pendidikan.

Cara keempat di mana wakaf dapat digunakan untuk membangun masyarakat adalah dengan menyediakan perumahan. Contoh yang baik adalah di Pulau Pinang, Malaysia, di mana Lembaga Agama Islam Negeri bekerjasama dengan pemaju hartanah berusaha berkongsi keuntungan untuk menyediakan perumahan. Perumahan merupakan tempat perlindungan kepada setiap manusia. Oleh itu, dengan menyediakan perumahan kepada fakir miskin yang tidak mempunyai tempat berlindung akan menambahkan lagi kebaikan kita sebagai manusia di dunia ini dan kebajikan orang fakir miskin juga akan terjaga.

Wakaf cara kelima dapat digunakan dalam membangun masyarakat Islam adalah melalui pengagihan semula kekayaan.Wakaf cara keenam yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat Islam adalah dengan menyediakan infrastruktur fizikal seperti jalan raya, jambatan dan taman.

Wakaf memainkan peranan penting dalam membangunkan komuniti dengan penuh moral dan tingkah laku manusia yang rasional. Ia mewujudkan sains dan budaya yang menyeluruh kebangkitan semula. Tidak dapat dinafikan, dana wakaf menyumbang kepada pengembangan pendidikan dan ilmiah gerakan dalam Islam. Dana ini adalah sumber utama untuk sekolah, pusat ilmiah, dan perpustakaan, yang memberi laluan kepada latihan banyak saintis, penyelidik, penemu, dan intelektual.

Seperti yang dilakukan oleh Finterra Technologies, mereka menjalankan projek Mywaqf dan berusaha untuk mencari masyarakat yang hendak melakukan kebaikan dan menyumbang wang mereka kepada masjid, hospital dan sekolah yang mereka sedang tubuhkan. Oleh itu, orang ramai berpeluang untuk membuat sumbangan wakaf kepada masjid, hospital dan sekolah yang ditubuhkan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dengan hanya melawati myWaqf.com dan buatlah sumbangan wakaf tunai untuk sokongan kempen wakaf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s